voor kraamverzorgenden, zorgverleners en op maat voor organisaties

Aanbod

Leertraject Motiverende gespreksvoering:


‘van aanbodgericht naar vraaggericht werken’

Vraaggericht werken is aansluiten en achterhalen wat de verlangens, onzekerheden en wensen van het kraamgezin zijn. Dat is het uitgangspunt van de zorg die jij gaat verlenen. Waar komen dan de twijfels vandaan, hoe belangrijk is het voor hun, wat hebben ze er voor over om… wat kunnen zij zelf, wat hebben ze nodig. Al deze informatie is belangrijk om vraaggericht te kunnen werken en vervolgens vakgericht te kunnen formuleren, zichtbaar en meetbaar te rapporteren.

Vraaggericht werken is een methodiek waarbij behoefte en wens van de kraamvrouw en haar gezin centraal staat. Vraaggericht betekent niet ‘u vraagt, wij draaien’, maar ook niet ‘ik, als kraamverzorgende, weet wat goed voor u is’. In een open dialoog kom je samen tot de beste aanpak.

 

Hoe dan?

Dat kan vanuit een gidsende communicatiestijl. Dit betekent dat je een middenweg bewandelt tussen een sturende stijl (adviseren, aansturen, leidinggeven) en een volgende stijl (luisteren, aansluiten, ruimte geven). Gidsen is een soort ‘derde weg’ waarin volgen en leiden elkaar voortdurend afwisselen. Door te achterhalen waarvoor de ander gemotiveerd is versterkt je de motivatie richten het gestelde doel.

MGV geeft je die handvatten om vraaggericht te werken binnen de kraamzorg-kaders. Samen met de nieuwe ouders achterhaal je wat voor hen belangrijk en haalbaar is. Ook wanneer zij dat nog niet kunnen verwoorden of wanneer het buiten de kraamzorg mogelijkheden ligt.

  • Hoe verantwoord je dan nog de zorg?
  • Hoe maak je die professionaliseringsslag?
  • Hoe formuleer en rapporteer je dat in het kraamzorgdossier?
  • Hoe wordt de geboden zorg zichtbaar en meetbaar?

Speciaal voor deze behoefte heb ik het leertraject ontwikkeld.

Het leren van Motiverende Gespreksvoering vergelijk ik vaak met het leren bespelen van een instrument of het beoefenen van een sport. Je kan lezen over trompet spelen of hardlopen, uiteindelijk leer je dit vooral door het te doen en te onderhouden. De vaardigheden zijn simpel en dit is dan ook het verraderlijke. Simpel is niet hetzelfde als gemakkelijk.  Lees maar mee.

 

Mogelijke aanleiding om modules te volgen
 1. Je wil graag een professionaliseringsslag maken in kwaliteit van zorg, waarin communicatie en rapportage onlosmakelijk is verbonden.
 2. Je wil voorkomen dat reeds aangeleerde technieken en competenties ‘verdampen’ en niet meer in de praktijk worden toegepast.
 3. Je wil waardevolle gesprekken voeren binnen de gestelde tijdslimiet.
 4. Je wil geleverde kwaliteit zichtbaar én meetbaar in de geschreven rapportages voor zowel de cliënt, kraamzorgorganisatie en de zorgverzekeraars verantwoorden.
 5. De organisatie wil graag de kwaliteit van zorg waarborgen, door het jaartraject te continueren i.v.m. doorstroom van kraamverzorgenden.

 

Leertraject voor kraamverzorgenden

Het leertraject bevat een cyclus met twee of drie modules. Deze modules vormen samen het leertraject. De modules kunnen los van elkaar worden afgenomen en bij herhaling (bijvoorbeeld; jaarlijks onderhoud) zullen module 2 en 3 naar behoefte worden uitgediept binnen de accreditatiekaders en naar de wensen van de opdrachtgever.

 

In het volledige leertraject zul je leren:
  • Hoe je cliënten gidsend kunt begeleiden, zodat je plezierig en waardevol in gesprek blijft
  • Welke gespreksvaardigheden hierbij effectief zijn
  • Hoe je vanuit aanbod gericht, nu vraaggericht te werken vakkundig kunt werken
  • Wat je vooral niet moet doen als je mensen wilt motiveren
  • Welke basishouding nodig is om iemand te motiveren
  • Wat het effect is van de reparatiereflex
  • Hoe je cliënten vakkundig kunt informeren over het doel van je komst en je werk.
  • Wat weerstand is en hoe je hier effectief mee om kunt gaan
  • Welke processen een rol spelen en wanneer je wat doet
  • Hoe je zo info kunt geven dat de ander echt naar je luistert
  • Hoe je kunt werken met persoonlijke waarden van mensen
  • Welke methodes je helpen bij het vakkundig rapporteren
  • Hoe je vakkundig kunt rapporteren.

Goed om te weten…

 • Mijn trainingen worden zowel online als live op een interactieve wijze gegeven.
 • De training wordt afgestemd op de behoeftes van de deelnemers en/of opdrachtgever.
 • Ik ben een erkende Trainer-NOBTRA.
 • De training duurt 3 uur en is geaccrediteerd bij Kenniscentrum Kraamzorg.

Module 1 
Instaptraining ‘Motiverende gespreksvaardigheden’.

KCKZ B-1; Motiverende gespreksvoering
(spirit, gespreksvaardigheden)

Module 2
Weerstand heb je nodig… toch?

KCKZ B-1; Motiverende gespreksvoering
(elevator pitch, gespreksvaardigheden, waarden en verandertaal ontlokken)

Module 3
Van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg.

KCKZ B-3;
Start van de zorg:

 • Verbinding maken met de cliënt (Motiverende gespreksvoering)
 • Formuleren van ondersteuningsvragen (Motiverende gespreksvoering)

Kraamzorgplan én dagrapportage:

 • Methodisch werken
 • Rapporteren
Hoe gaan we trainen

De kern van iedere module is als volgt:

 1. We gaan werken met concrete ‘real life’ praktijksituaties.
 2. Concreet gedrag wordt vanuit veiligheid en vertrouwen blootgelegd.
 3. Je gaat ontdekken wat het effect is van het huidige gedrag.
 4. In de nabespreking van de oefening bespreken we hoe we de relatie tussen de deelnemer en de situatie hebben aangepakt en welk effect dit heeft.
 5. Het gewenste effect kan alleen bereikt worden vanuit de intrinsieke en autonome motivatie van jou.

 

Het doel van deze opzet is
 1. Je volgt de training in een groepsgrootte van maximaal 12 personen waardoor je optimaal het verband gaat zien tussen gedrag en effect.
 2. Je wordt gemotiveerd doordat je ziet dat het ene gedrag een effect heeft die je graag willen bereiken in het werk en ander gedrag niet.

Tot slot ontstaat er een fijn groepsproces, want we analyseren samen wat er gebeurt en iedereen kan daaraan meedoen. 

 

Voorbereidend werk van de trainer

Bij afname van minimaal twee modules, ga ik ter voorbereiding graag in gesprek met enkele kraamverzorgenden om van hen te horen welke knelpunten zij ervaren en wat er goed gaat.

 

Uitvoering training

Tijdens de training wordt het voorbereidende werk getoetst middels een quiz en vervolgens kort nabesproken. In kleine deelstappen gaan we de theorie vervolgens in- trainen.

Alle modules worden in een face to face training aangeboden. Mits het vanwege een pandemie door de overheid niet mogelijk is. Groei in verandertaal is als gecertificeerde trainer aangesloten bij de NOBTRA. NOBTRA bewaakt en stelt richtlijnen op om veilig te trainen. Het protocol is via deze link in te zien. Bij online trainen is de groepsgrootte maximaal 12 deelnemers.

 

Borging en Transfer van iedere module

Ruim twee weken voor de training krijgen kraamverzorgenden de digitale reader. Bij iedere module horen spiekbriefjes, een toepassingsopdracht en een samenvatting van de behandelde theorie. Met dit naslagwerk en de toepassingsopdracht gaan zij in de praktijk aan het werk. 6 tot 8 weken na het volgen van module 2 en 3 volgen zij online de intervisie bijeenkomst.

 

KCKZ-accreditatie

De accreditatie wordt verzorgd door Groei in verandertaal. Het leertraject is eigendom van Groei in verandertaal.

 

Wat kost het traject

Het leertraject is af te nemen in modules en als compleet leertraject.

Open inschrijving p.p per module:

Motiverende gespreksvaardigheden      € 60,-

Weerstand heb je nodig… toch?              € 70,-

Van aanbodgericht naar vraaggericht    € 70,-

Prijzen zijn exclusief btw, inclusief materialen én KCKZ punten.

Afname per groep per module:

Motiverende gespreksvaardigheden      € 600,-

Weerstand heb je nodig… toch?              € 675,-

Van aanbodgericht naar vraaggericht   € 675,-

Prijzen zijn exclusief btw, inclusief materialen én KCKZ punten.

Afname van het gehele leertraject bij meerdere groepen: Op aanvraag.

Wie kan u het gehele leertraject verzorgen:

Trainingsbureau Groei in verandertaalOver mij: Esther Ruitenberg

Esther Ruitenberg

www.groei-in-verandertaal.nl

info@groei-in-verandertaal.nl
mobiel. 06 21 69 08 40

Geregeld nieuwe info en tips?

Meld je aan voor de nieuwsbrief, deze komt dan eens in de 2 maanden in je mailbox.

Wat is verandertaal?

leren communiceren met zorg

Tijdens de training leer ik je verandertaal ontlokken waardoor je goed op de wensen en behoeften van de ander kunt afstemmen en aansluiten. Dit allemaal op een fijne coachende wijze. De…

Esther Ruitenberg

Trainer en eigenaar

Voor mij betekent dit dat ik luister naar de vraag. Dat ik meedenk en brainstorm over de mogelijkheden.