voor kraamverzorgenden, zorgverleners en op maat voor organisaties

Aanbod

Leertraject ‘Communicatie en het Primaire zorgproces’

We gaan van aanbodgericht naar vraaggerichte zorg

Bij ieder kraamgezin vraag je je vast wel eens af, waar komen de twijfels toch vandaan, waarom willen ze bijvoorbeeld het ene moment wel dat je helpt met de borstvoeding en het volgende moment willen ze stoppen met borstvoeding. Hoe belangrijk is borstvoeding voor hen, wat hebben ze er voor over om… Wat kunnen zij zelf, wat hebben ze nodig. Al deze informatie is belangrijk om vraaggericht te kunnen werken.

Vraaggericht werken is aansluiten bij de verlangens, onzekerheden en achterhalen wat de diepe wens van iedere zorgvrager is. Dat is een mooi uitgangspunt om de zorgdoelen vast te stellen en haalbare acties met elkaar te formuleren en rapporteren in het kraamzorgdossier.

Vraaggericht werken is een methodiek waarbij behoefte en wens van de kraamvrouw en haar gezin centraal staat. Vraaggericht betekent natuurlijk niet ‘u vraagt, wij draaien’, maar ook niet ‘ik, als kraamverzorgende, weet wat goed voor u is’. In een open dialoog kom je samen tot de beste aanpak.

Hoe kan het?

Dat kan vanuit een gidsende communicatiestijl. Dit betekent dat je een middenweg bewandelt tussen een sturende stijl (adviseren, aansturen, leidinggeven) en een volgende stijl (luisteren, aansluiten, ruimte geven). Gidsen is een soort ‘derde weg’ waarin volgen en leiden elkaar steeds afwisselen. Door te achterhalen waarvoor de ander gemotiveerd is versterkt je de motivatie richten haar eigen gestelde doel.

Motiverende gespreksvoering geeft je die handvatten om vraaggericht te werken. Natuurlijk wel binnen de kraamzorg-kaders. Samen met de nieuwe ouders achterhaal je wat voor hen belangrijk en haalbaar is. Ook wanneer zij dat nog niet kunnen verwoorden of wanneer het buiten de kraamzorg mogelijkheden ligt.

  • Hoe verantwoord je dan nog de zorg?
  • Hoe maak je die professionaliseringsslag?
  • Hoe formuleer en rapporteer je in het kraamzorgdossier?
  • Hoe wordt de geboden zorg zichtbaar en meetbaar?
  • Hoe werkt dat nu in het digitale kraamzorgdossier?

Speciaal voor deze behoefte is het leertraject ontwikkeld.  Lees maar mee.

Mogelijke aanleiding om één of meerdere modules te volgen

 1. Je wilt graag professioneler werken en meer kwaliteit van zorg bieden
 2. Je wilt waardevolle gesprekken voeren binnen de gestelde tijdslimiet.
 3. Je wilt zorgdoelen makkelijk kunnen bespreken.
 4. Je wilt graag de hechting tussen de ouders en het kind bevorderen.
 5. Je wilt gesprekken makkelijker kunnen omzetten in een professionele rapportage.
 6. Je wilt voorkomen dat aangeleerde technieken en competenties ‘verdampen’ en niet meer in de praktijk worden toegepast.
 7. Je wilt geleverde kwaliteit zichtbaar én meetbaar in de rapportages voor zowel de cliënt, kraamzorgorganisatie en de overige disciplines verantwoorden.
 8. De organisatie wil graag de kwaliteit van zorg waarborgen, door het jaartraject te continueren i.v.m. doorstroom van kraamverzorgenden.

 

Leertraject voor kraamverzorgenden

Het leertraject bevat een cyclus met verschillende modules. Deze modules vormen samen het leertraject. De modules kunnen los van elkaar worden afgenomen en bij herhaling (bijvoorbeeld; jaarlijks onderhoud) naar behoefte worden uitgediept binnen de accreditatiekaders en naar de wensen van de opdrachtgever.

Goed om te weten…

 • De trainingen worden op een interactieve wijze gegeven.
 • Iedere training wordt afgestemd op de behoeftes van de deelnemers en/of opdrachtgever.
 • De trainer heeft zelf 15 jaar als kraamverzorgende gewerkt.
 • De trainer is een erkend NOBTRA-trainer

Module 1
Online training
Communicatie ‘Weerstand en verbinding’

KCKZ (2019 Categorie B)  Communicatie 3 punten

KCKZ (2023 Onderdeel C) Ondersteunende vakkennis 3 punten

 • Professioneel aansluiten bij het kraamgezin.
 • Gespreksvaardigheden bewust kunnen inzetten.
 • Weerstand en wrijving leren herkennen en ombuigen naar een fijne samenwerking.

Per individu € 60,- excl. btw inclusief materialen.

Dinsdag 1 oktober 2024 18.00 t/m 21.00 uur

Module 2
Klassikale training
Communicatie ‘Zorgdoelen en evalueren’

KCKZ (2019 categorie B) Communicatie 4 punt

KCKZ (2023 Onderdeel C) Ondersteunende vakkennis 4 punten

 • De meerwaarde van kraamzorg krachtig verwoorden.
 • Achterhalen wat voor het kraamgezin echt belangrijk is.
 • Zorgdoelen samen bespreken zonder dat het formeel wordt.
 • Waardevol de kraamzorg evalueren.
 • Weerstand kunnen buigen richting motivatie.
 • Verbindingstaal bewust inzetten om de hechting tussen ouders en pasgeborene te versterken.

Per individu € 80,- excl. btw inclusief materialen

Per groep € 685,- excl. btw inclusief materialen

Module 3
Klassikale training
Rapporteren ‘Zichtbaar en meetbaar’

KCKZ (2019 Categorie B) Scholing kader primaire proces 4 punten

KCKZ (2023 Onderdeel C) Ondersteunende vakkennis 4 punten

 • Verbinding maken met de cliënt.
 • Zorgdoelen formuleren en rapporteren.
 • Dagrapportages zichtbaar en meetbaar formuleren en rapporteren.
 • Dit alles vanuit de methodische cyclus met behulp van het hulpmiddel SMART en SOAP.

Per individu € 80,- excl. btw inclusief materialen

Per groep € 685,- excl. btw inclusief materialen

Module 4
E-learning rapporteren basis.

‘Zichtbaar en meetbaar’ rapporteren

KCKZ (2016) Scholing algemeen /overige 3 punten

KCKZ (2019 categorie B) Primaire zorg 3 punten

KCKZ (2023 Onderdeel C) Ondersteunende vakkennis 3 punten

Kennis maken met:

 • Methodisch werken
 • Zorgdoelen SMART formuleren
 • Dagrapportages zichtbaar en meetbaar rapporteren
 • Digitaal en op papier professioneel kunnen rapporteren

Per individu € 45,- excl. btw. Inclusief bewijs van deelname + naslagwerk professioneel rapporteren.

Klik hier voor meer informatie over het zichtbaar en meetbaar rapporteren.

Module 5
E-learning rapporteren de verdieping

‘Rapporteren in de kraamzorg’

KCKZ (2019 categorie B) Scholing kader Primaire zorg 3 punten

KCKZ (2023 Onderdeel C) Ondersteunende vakkennis 4 punten

Kennis maken met:

 • Vraaggericht werken
 • Methodisch werken
 • Opstellen van zorgdoelen in het kraampzorgplan
 • Zichtbaar en meetbaar rapporteren in de dagrapportage

Per individu € 55,- excl. btw. Inclusief het Syllabus en bewijs van deelname.

Klik hier voor meer informatie over het zichtbaar en meetbaar rapporteren.

Hoe gaan we trainen

De kern van iedere module is als volgt:

 1. We gaan werken met concrete ‘real life’ praktijksituaties.
 2. Concreet gedrag wordt vanuit veiligheid en vertrouwen blootgelegd.
 3. Je gaat ontdekken wat het effect is van het huidige gedrag.
 4. In de nabespreking van de oefening bespreken we hoe we de relatie tussen de deelnemer en de situatie hebben aangepakt en welk effect dit heeft.
 5. Het gewenste effect kan alleen bereikt worden vanuit de intrinsieke en autonome motivatie.

 

In het volledige leertraject zul je leren:

  • Hoe je ouders gidsend kunt begeleiden, zodat je plezierig en waardevol in gesprek blijft
  • Welke gespreksvaardigheden hierbij effectief zijn
  • Hoe je mensen met woorden weer met elkaar kunt verbinden
  • Hoe je vanuit aanbod gericht, nu vraaggericht kunt werken
  • Wat je vooral niet moet doen als je mensen wilt motiveren
  • Welke basishouding nodig is om iemand te motiveren
  • Wat het effect is van de reparatiereflex
  • Hoe je ieder kraamgezin vakkundig kunt informeren over het doel van je komst en je werk
  • Wat weerstand is en hoe je hier effectief mee om kunt gaan
  • Hoe je informatie kunt geven dat de ander echt naar je luistert
  • Welke methodes je helpen bij het professioneel rapporteren
  • Hoe je zichtbaar en meetbaar kunt rapporteren.

 

Het doel van deze opzet is

 1. Je volgt de klassikale training in een groepsgrootte van maximaal 12 personen waardoor je optimaal het verband gaat zien tussen gedrag en effect.
 2. Je wordt gemotiveerd doordat je ziet dat het ene gedrag een effect heeft die je graag willen bereiken in het werk en ander gedrag niet.
 3. De e-learning is stap voor stap opgebouwd en te maken op verschillende momenten. Je gedane werk wordt opgeslagen en blijft voor jou inzichtelijk.

Tot slot ontstaat er tijdens de live trainingen een fijn groepsproces, want we analyseren samen wat er gebeurt en iedereen kan daaraan meedoen. 

 

Voorbereidend werk van de trainer

Bij afname van minimaal twee modules en tien groepen, gaan we ter voorbereiding graag in gesprek met enkele kraamverzorgenden om van hen te horen welke knelpunten zij ervaren en wat er goed gaat. Dit om de training nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van de organisatie én de kraamverzorgenden die in verschillende regio’s werken.

 

Uitvoering training

Tijdens de klassikale training wordt het voorbereidende werk getoetst middels een quiz en vervolgens kort nabesproken. In kleine deelstappen gaan we de theorie vervolgens in- trainen.

Modules twee en vier worden in een face to face training aangeboden. Mits het vanwege een pandemie door de overheid niet mogelijk is. Alle trainingen van Groei in verandertaal zijn gecertificeerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg en de trainer is een gecertificeerd NOBTRA-trainer.

 

Borging en Transfer van iedere module

Ruim twee weken voor de live communicatietraining krijgen kraamverzorgenden de digitale reader, wat tevens het naslagwerk is van de training. Na het volgen van de live training volgen zij de online intervisie bijeenkomst.

 

KCKZ-accreditatie

De accreditatie wordt verzorgd door Groei in verandertaal. Het leertraject is eigendom van Groei in verandertaal.

 

Wat kost het traject

Het leertraject is af te nemen in modules en als compleet leertraject.

Afname per groep per module:

Module 1: Weerstand en verbinding € 625,-

Module 2: Zorgdoelen en evalueren € 685,-

Module 3: E-learning Zichtbaar en meetbaar rapporteren € 45,-  per individu

Module 4: Vakkundig zichtbaar en meetbaar rapporteren € 685,-

 

Prijzen zijn exclusief btw, inclusief materialen én KCKZ punten.

Afname van het gehele leertraject bij meerdere groepen: Op aanvraag.

Wie kan u het gehele leertraject verzorgen:

Trainingsbureau Groei in verandertaal

Esther Ruitenberg

www.groei-in-verandertaal.nl

info@groei-in-verandertaal.nl
mobiel. 06 21 69 08 40

Geregeld nieuwe info en tips?

Meld je aan voor de nieuwsbrief, deze komt dan eens in de 2 maanden in je mailbox.

Wat is verandertaal?

leren communiceren met zorg

Tijdens de training leer ik je verandertaal ontlokken waardoor je goed op de wensen en behoeften van de ander kunt afstemmen en aansluiten. Dit allemaal op een fijne coachende wijze. De…

Esther Ruitenberg

Trainer en eigenaar

Voor mij betekent dit dat ik luister naar de vraag. Dat ik meedenk en brainstorm over de mogelijkheden.